Výročný cyklus obradov a slávností

Slovania vstúpili do histórie ako agrárny “národ” a tomu zodpovedajú aj obrady výročného cyklu, ktoré kopírujú prevažne prírodné a tým pádom aj vesmírne cykly. Obrady sa môžu chápať ako prechodové rituály, nakoľko každý jeden otvára nové obdobie roka. V súčasnosti nový rok korešponduje so štátnym kalendárom. No ak by sme sa mali pozrieť na začiatok roka u starých Slovanov, núkajú sa nám dve možnosti a to

  • nový rok podľa slnečného cyklu (zimný Slnovrat 21.12.)
  • nový rok podľa agrárneho cyklu (začiatok leta, ktoré sa v skutočnosti začínalo jarou)

Teória, ktorá podporuje nový rok podľa slnečného cyklu je založená na teórii Dažbogových vnukov, teda z rodu Slnka za ktorých sa Slovania považovali podľa Slova o pluku Igorovom, ktorého pravosť ale nie je stále potvrdená.

Druhá teória sa dá považovať za pravdepodobnejšiu, nakoľko v ľudovej slovesnosti sa rok označuje letom a na stromoch sú tiež letokruhy. Túto teóriu podporuje aj fakt, že marec bol začiatkom roka u Keltov, ale i Rimanov.

Hromnice 2.2

Vynášanie Moreny (na smrtnú nedeľu)

Rusadelné sviatky (máj)

Jánske ohne/Vajano/Kupalo (letný slnovrat, 21.6)

Perúnov deň (20.7)

Dožinky (1.9, resp. po žatve)

Dušičky (1.11)

Kračún (Zimný slnovrat, 21.12)

Všetky tieto sviatky sa snažíme ako občina sláviť. Tento zoznam slúži na približnú orientáciu, kedy sa sviatky slávili v minulosti. Ani jeden člen Mokošinho kruhu sa ale v súčasnosti neživí poľnohospodárstvom a tak sa obrady vykonávajú po vzájomnej dohode, resp. kedy civilizačné povinnosti dovoľujú. Preto je potrebné sledovať facebokovú stránku, ale aj sekciu Kalendár, ktorá slúži na zverejňovanie pozvánok na slávnosti.

Create your website with WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: